og-image

Waarom MVO?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemenen (MVO), ook aangeduid als Corporate Social Responsibility (CSR) kan voor bedrijven voordelen hebben die divers zijn van aard. Ruwweg is er een scheiding te maken tussen ‘tastbare’ en ‘niet- tastbare’ voordelen, die wel aan elkaar gelieerd zijn. Deze webpagina geeft toelichting op de mogelijke voordelen van MVO voor uw bedrijf. Allereerst zullen we de ‘directe’ voordelen beschrijven alvorens in te zoomen op de ‘indirecte’ voordelen van MVO.Doe de check

Voordelen van MVO

De relatie tussen MVO inspanningen en financiële prestaties

Er zijn vele interpretaties van MVO. Wij definiëren MVO als bedrijfsmatige inspanningen om bij te dragen aan en verantwoordelijkheid te nemen voor maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering en arbeidsomstandigheden, zoals de inclusie van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Ondanks de diverse definities van MVO zijn er vele wetenschappelijke en praktische onderzoeken verricht naar de financiële voordelen van MVO voor bedrijven (direct) en voordelen betreft de reputatie van bedrijven (indirect). Conclusies van deze onderzoeken: MVO praktijken en inspanningen door organisaties lonen!

Een recent onderzoek van de Harvard Universiteit toont dat MVO- inspanningen door bedrijven een directe relatie hebben met de financiële prestaties van bedrijven. In het onderzoek hebben onderzoekers 180 bedrijven onderzocht over een periode van 18 jaar. Zij vonden dat bedrijven met sterke MVO inspanningen, profiteerden van een betere reputatie en concurrentiepositie ten opzichte van bedrijven met mindere MVO inspanningen, hetgeenresulteert in betere financiële prestaties. Dezeinanciële prestaties zijn direct zichtbaar op de resultatenrekening van deze bedrijven en hun vertegenwoordigde waardeop de kapitaalmarkt. In andere woorden, investeren in MVO inspanningen loont door de directe positieve gevolgen voor de financiële prestaties en het vergemakkelijken van aantrekken van extern kapitaal. Vergelijkbare resultaten werden gevonden door onderzoekers van de Tilburg Universiteit. Zij analyseerden en vergeleken 23 wetenschappelijke onderzoeken naar de relatie tussen MVO inspanningen en de financiële prestaties van bedrijven. De onderzoekers concluderen, op basis van de onderzochte studies, dat er duidelijk bewijs is voor de positieve relatie daartussen. Samenvattend kunnen we concluderen dat investeren in MVO- praktijken voor bedrijven in potentie een hoog rendement kan opleveren.

De directe (financiële) gevolgen van MVO inspanningen

Naast de directe gevolgen voor bedrijven die we zojuist beschreven hebben, zijn er ook indirecte (positieve) gevolgen te onderscheiden. Deze hebben voornamelijk betrekking op de reputatie van bedrijven. Vaak zijn dit mechanismen die de directe relatie tussen MVO inspanningen en financiële prestaties verklaren. Concreet zijn er vier van deze indirecte gevolgen te onderscheiden. Allereerst hebben MVO inspanningen invloed op de tevredenheid van klanten. Dit vloeit voort uit maatschappelijke ontwikkelingen waardoor consumenten steeds meer eisen aan MVO inspanningen stellen. Daarnaast zien we dat zowel de overheid als bedrijven MVO-eisen stellen aan leveranciers. Ten tweede, heeft onderzoek aangetoond dat MVO-inspanningen van bedrijven een positieve relatie hebben met het aantrekken van het beste personeel. Ten derde, MVO-inspanningen hebben vaak een positieve relatie met de innovatiekracht van bedrijven. Ten slotte worden MVO inspanningen in relatie gebracht met een verhoogde loyaliteit van klanten.

Op basis van wetenschappelijke onderzoeken kunnen we dus niet anders dan concluderen dat MVO inspanningen door bedrijven een positieve effect, zowel direct- als indirect, kunnen hebben op de prestaties van bedrijven. Naast financiële prestaties, heeft MVO ook een relatie met de meer ‘softe’ prestaties van bedrijven zoals reputatie en loyaliteit. Kortom, inspanningen in MVO leveren voordelen voor bedrijven!